Limba logo

Tuby do zniczy

ø55 wysokości: 100, 120, 140, 170, 220 ø55 wysokości: 100, 120, 140, 170, 220 ø55 wysokości: 140, 160, 180 ø55 wysokości: 140, 160, 180
ø46 wysokości: 88, 100,120 ø46 wysokości: 88, 100,120 ø54 wysokości: 110, 140, 175 ø54 wysokości: 110, 140, 175
ø61 wysokości: 180, 215, 235 ø61 wysokości: 180, 215, 235 ø48 wysokości: 100, 120, 140, 170, 200 ø48 wysokości: 100, 120, 140, 170, 200
ø53 wysokości: 100, 120, 140, 170 ø53 wysokości: 100, 120, 140, 170 ø55 wysokości: 100,140, 175 ø55 wysokości: 100,140, 175
ø62 wysokość: 150 ø62 wysokość: 150